ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

   ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี